houtwerk en natuurlijke

Pipe and drape

 

 

 

 

 

Het maakt het ook mogelijk een ruimte overzichtelijk te houden met behoud van het visuele gevoel van een architectonische ruimte.

Degenen die pijpen willen toevoegen aan een horizontale tralieligging of een opstelling van canvasboard, kunnen deze iets lager dan de lakstreep op de verticale multiplexsteun aanbrengen, waardoor de relevante antistatische en vochtigheidsgecontroleerde precisieregelingssystemen worden versterkt.

Perspectief en just-in-time bouwen

Perspectief is de plaats en het uitzicht vanuit een bepaald punt, dat afhankelijk is van de gezichtshoek en de gebruikte compositie; perspectivisch geografisch perspectief in een foto kan worden vertaald in ruimtelijk perspectief in hout en metaal. Perspectief komt voort uit het perspectief van de kijker, omdat (de) ogen van de kijker in deze richting kijken als ze met hun ogen kijken. Perspectief komt ook voort uit de apparatuur die we gebruiken om complexe modellen te maken, zoals stoelen of vliegtuigmodellen. Het kan worden vertaald in ruimtelijk perspectief. Zolang twee punten onder verschillende hoeken op een driedimensionaal model zijn geplaatst, zal de lezer hetzelfde driedimensionale object vanuit verschillende gezichtspunten waarnemen. Om gelaagdheid mogelijk te maken, moet het perspectief van het model echter worden gewijzigd om aan de verhoudingen en de vorm van de toeschouwer tegemoet te komen. Dit vereist een verandering van het gezichtspunt van het systeem. Om deze reden wordt het model op zijn plaats gehouden zodat het past in de ruimte waarin de kijker het bekijkt.

In tegenstelling tot een tablet waarvan de basis en de spanten fungeren als een vaste basis en observatieplatform voor het model, is de pijp en draper een line-and-span constructie. Dit betekent dat de spanten het grootste deel van de belastingen dragen en dat de basis en de spanten horizontale plaatdragende pijlers of steunpilaren zijn. Vanuit bepaalde hoeken gezien, is de buis en draper volledig, verticaal in evenwicht. Om de toeschouwer in staat te stellen de figuren vanuit verschillende hoeken te bekijken, werd de achtergrond vroeger beschouwd als het gezichtsvlak van de pipe and drape.

De krijtlijn is de negatieve helft van de positieve en de negatieve lijn is de positieve helft van het ideale standaardplan van een pijp en draper. De lijn wordt beschouwd als twee middenklassen (voorste- en achterste-tegel tegenover elkaar), plus de afstand tussen de oorsprong van twee middenklassen (een verticaal midden en een horizontale lijn in de hoofdrichting van de richting van de zichtbare vlakken van alle stukken). Ook hier worden voor het gemak twee middelpuntklassen als één klasse beschouwd (het verticale middelpunt op de x-as, en het horizontale middelpunt op de y-as). Er zijn voorbeelden van pijpen en draper met stoeprandafsnijdingen in stappen van op-orde-aspecten, waarbij de afsnijdingen elkaar alleen bij de hielzakken overlappen. Dit helpt te voorkomen dat een onregelmatig patroon van snijtekens van de hellingshoek de werkelijke oppervlakteafwerking op het materiaal overbrengt.

Decoratief houtwerk ontwerp

Een goede pijp en draperie is een versterking van een ruimte, de toe-eigening van ruimtebeheersing, onderscheid, gewone klassehiërarchie, plaats, en dominantie. Decoratie spreekt iedereen aan en bevordert hangjongeren, ludieke en overacting kitsch, kitsch die werkt.

Pijp en draper appliqué, verf, houtblok, en conceptueel ontwerp, tentoonstellingen

Goed ontwerp, performance kunst!

Een samenwerking met Cipur Sans, dit nu iconische lijn-en-span ontwerp bevat de klassieke periode piping en draper motief, om de abstracte visuele bevrediging die het vertegenwoordigt te symboliseren door middel van zijn permanente natuurlijke vorm, vloeiend en dapper bewegend door zijn natuurlijke habitat en kantelen indien nodig om te voldoen aan alle criteria voor hun natuurlijke vorm. Met alle respect voor de natuurlijke grenzen, die veel van het magisch-realisme uitsluit door absurde en onzinnige regels te maken van de fysica en de natuurlijke wereld. Om deze meer betekenisvolle resultaten te bereiken door middel van zuivere ontwerpprincipes die voortkomen uit een antithetische neiging tot het utopische rijk van fictie en het ontwerpen van stripfiguren, zou het gebruik van de pijp en de manufacturier een hoofdbestanddeel zijn van het opnieuw uitvinden van zowel een zintuiglijk, natuurlijk als symbolisch rijk.

lees meer:

Theaterdoek

Stoffen groothandel

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *