De 30 procent regeling

30 procent regeling

 

De 30 procent regeling komt erop neer dat u aan het eind van elke loonperiode recht hebt op een vast bedrag, de zogeheten overbrugbare vergoeding. De Nederlandse regering kiest dat bedrag aan de hand van een aantal scenario’s, waaronder uw huidige werksituatie, uw levensstandaard in Nederland en uw laatste 12 en 24 maanden bij uw huidige werkgever. Als het percentage tussen 30% en 39% van uw basissalaris ligt, kunt u uw salaris verdienen zonder loonbelasting te betalen als u hetzelfde bedrag aan maandelijkse uitkeringen hebt als andere werknemers in Nederland. Als het percentage van 30% echter hoger is dan 39% van uw maandsalaris, dan kan het zijn dat u toch inkomstenbelasting moet betalen, ook al heeft u hetzelfde uitkeringsniveau.

Hoeveel is 30% van uw salaris in Nederland?

Vanaf het moment dat u in dienst wordt genomen tot het einde van uw laatste maandelijkse betaling heeft u recht op 30% van uw salaris, inclusief alle salarissen boven de uitkering. Uw werkgever kan dit doen door uw salarisbetaling te vermenigvuldigen met de gemiddelde kosten van uw werkgever, berekend op uw basis, ten eerste met de plaats waar u in Nederland in dienst bent en ten tweede met uw inkomstenbelastingtarief.

Aan het eind van elke loonperiode wordt het overschot op uw rekening bijgeschreven. Als u aan het eind van elke loonperiode zelf inkomsten heeft, dan kunt u daarvan een uitkering ontvangen. Omdat het een aanvulling op uw salaris is, wordt de 30%-vergoeding belast tegen 30%, zelfs als het meer is dan uw basisloon voor de periode.

Voor welke gevallen moet ik op mijn hoede zijn?

De 30%-regeling is ook van toepassing op een einde-dienstverband of een uittredingsuitkering, zelfs als u nog bij de werkgever werkt. De regels variƫren naargelang de situatie, maar in het algemeen kan het zijn dat je ontslagvergoeding belast wordt. Je moet hiervoor aan verschillende criteria voldoen. Ten eerste moet uw arbeidsovereenkomst eindigen op het einde van uw laatste loonperiode, tot een bepaald aantal jaren. Het moet dus schriftelijk duidelijk zijn, en ongetwijfeld opnieuw onderhandeld zijn tijdens uw tewerkstelling, dat u nooit ontslagen zult worden.

Ten tweede moet aan uw tewerkstellingseisen zijn voldaan en moet u meer verdienen dan die 30% van uw salaris, die nooit is overschreden. Dat slaat op inkomsten uit welke vorm van uitkering dan ook.

U kunt hier uw basis- en aanvullende uitkering op het werk berekenen (klik op de Rijksboer , de Nederlandse versie van die website ).

Opgemerkt zij echter dat dit deel van de regeling niet noodzakelijkerwijs betrekking heeft op uw ontslagvergoedingen. De meeste landen die een pensioenstelsel hebben, belasten die niet. In het geval van Nederland heeft New Jersey onlangs de “Pensioen 1e” wet aangenomen om slechts 5% van een pensioen voor betaald verlof uit te keren. Deze wet bepaalt dat u uw pensioenuitkeringen kunt opnemen met een bedrag en tegen een tarief die al zijn overeengekomen. De belastingbesparing van uw werkgever bij uw ontslag zou dus niet ophouden te bestaan op hetzelfde moment als uw ontslaguitkering . In mijn voorbeeld zou de werkgever nog steeds de Nederlandse pensioenbelasting van 15% moeten betalen en de (theoretische) extra 30% inkomstenbelasting over het inkomen van zijn onderneming.

De “30%-regeling” kan van toepassing zijn op beide uiteinden van een ontslagvergoeding. Dus, waar zou de verplichting komen? Wat het vroegere verplichte loon betreft, dit zou het loon zijn dat door uw werkgever met uw instemming wordt betaald. Wanneer u echter een loonbetaling zou nemen die gedeeltelijk belastbaar en gedeeltelijk loon is (bijvoorbeeld 40% op het loon en 20% van het harde loon), zult u uw werkgever moeten vragen om dit met elkaar in overeenstemming te brengen. Ook de vergoeding van uw arbeidskosten kan meetellen als loon. Het kan zijn dat u van uw werkgever een pensioenuitkering heeft ontvangen (bijvoorbeeld een afkoopsom en een margelening in plaats van een loonbetaling). In dat geval zult u uw werkgever moeten vragen om de twee met elkaar in overeenstemming te brengen. Want als de vraag wordt heropend, mag u niet terug naar uw oude werkgever.

Lees meer:

Moving Netherlands

Relocation

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.